slogan

START | O NAS i PROJEKCIE | AKTUALNOŚCI | INCJATYWY w PROJEKCIE | KONTAKT | RODO

O NAS i PROJEKCIE

Poznaj nas i nasz projekt. W tej zakładce dowiesz się więcej o Stowarzyszeniu Wrażliwi Społecznie, jak i naszym projekcie „Zaangażowanie mieszkańców Starachowic w inicjatywę bezpłatnej komunikacji, który w ramach konkursu zajął II miejsce w Polsce i zyskał dofinansowanie z tzw. funduszy norweskich.

czytaj więcej »

AKTUALNOŚCI

Co się u nas dzieje? Tutaj odpowiedź. A dzieje się bardzo dużo. Spotykamy się z mieszkańcami, spotykamy się z mediami. W tej zakładce informujemy o naszych aktualnych sprawach. Zamieszczamy zaproszenia na spotkania, a także relacje z tych spotkań. 

czytaj więcej »

INICJATYWY W PROJEKCIE

Inicjatywy w projekcie, to m.in. działania rzecznicze. Przez działania rzecznicze rozumiemy działania na rzecz uświadomienia decydentom potrzeby tworzenia i wspierania sprzyjających warunków dla podejmowania i prowadzenia działań obywatelskich.

czytaj więcej »

KONTAKT

Reagujemy na zło i chcemy czynić wszelkie dobro. Przyświeca nam m.in. taka zasada. Jeśli chcesz się z nami skontaktować, to tu znajdziesz nasze namiary. Jeśli masz jakiś problem, lub chcesz podzielić się refleksją, zapraszamy.

czytaj więcej »

Strona internetowa powstała w ramach projektu "Zaangażowanie mieszkańców Starachowic w incjatywę bezpłatnej komunikacji", realizowana z dotacji: programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy finansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG